logo Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky
14411011 KPed Pedagogická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci