logo Pedagogická fakulta Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky
14411032 KSpecPed Pedagogická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Lektoři

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci