logo Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky
14411034 KSocPed Pedagogická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryMgr. Petr Soják, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci