logo Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Farmaceutické fakultě
Centrum jazykového vzdělávání
149616 OddFaF CJV Masarykova univerzita MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí pracovištěPhDr. Renata Prucklová

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci