logo Vedení a sekretariát CJV
Centrum jazykového vzdělávání
149699 Sekr CJV Masarykova univerzita MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěPhDr. Mgr. Libor Štěpánek, Ph.D.

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci