logo Centrum jazykového vzdělávání
Masarykova univerzita
1496 CJV MU  MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

ředitelPhDr. Mgr. Libor Štěpánek, Ph.D.

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci