logo Fakulta sociálních studií Katedra mediálních studií a žurnalistiky
Fakulta sociálních studií
14231015 KMSŽ FSS Masarykova univerzita MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryMgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
zástupkyně vedoucího katedryMgr. Iveta Jansová, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci