Středoevropský technologický institut

Centrum strukturní biologie

Mendelovo centrum genomiky a proteomiky rostlin

Centrum molekulární medicíny

Centrum neurověd

Centrum pokročilých nanotechnologií a mikrotechnologií

Kancelář ředitele

Sekce administrativy