logo Fakulta sportovních studií Centrum celoživotního vzdělávání
Účelová zařízení
14519850 CCV ÚZ Fakulta sportovních studií MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí centraMgr. Iva Synková

Zaměstnanci

  • Mgr. Iva Synková (vedoucí oddělení celoživotního vzdělávání), učo 103615

Externí spolupracovníci