logo Výzkumná skupina Vanesy Beatriz Tognetti
Mendelovo centrum genomiky a proteomiky rostlin
14712010 SSAR MCGPR Středoevropský technologický institut MU

Publikační činnost