logo Fakulta sportovních studií Oddělení úpolů
Katedra gymnastiky a úpolů
1451101710 OUpol KGÚ  MU

Garantovaná výuka

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti