logo Fakulta sportovních studií Katedra gymnastiky a úpolů
14511017 KGÚ Fakulta sportovních studií MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryPhDr. Michal Vít, Ph.D.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci