logo Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her
14511018 KSPH Fakulta sportovních studií MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci