logo Lékařská fakulta Centrum pro rozvoj klinických kompetencí
Účelová zařízení
14119810 CRKK ÚZ Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

ředitel SIMUprof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci