logo Fakulta sociálních studií Školící pracoviště - Psychologický ústav Akademie věd ČR
Akreditovaná školící pracoviště spolupracující při uskutečňování studijního programu
14239511 PUAV SkolPrac Fakulta sociálních studií MU