logo Filozofická fakulta Seminář estetiky
14211039 SE Filozofická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí seminářeprof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
zástupce vedoucího semináředoc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci