logo Právnická fakulta Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení
14221020 KPPSZ Právnická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost