logo Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Fakultě sportovních studií
Centrum jazykového vzdělávání
149651 OddFSpS CJV Masarykova univerzita MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí pracovištěPhDr. Renata Prucklová

Zaměstnanci