logo Filozofická fakulta Seminář vietnamských studií
Centrum asijských studií
1421101830 SVS CAS  MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí seminářeMgr. Michal Schwarz, Ph.D.

Zaměstnanci

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci