logo Pedagogická fakulta Katedra geografie
14411019 KGeog Pedagogická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci