logo Fakulta informatiky Oddělení podpory výzkumu, projektů a spolupráce s průmyslovými partnery
Děkanát
14339917 OPVPSPP Děk Fakulta informatiky MU

Publikační činnost

vedoucí odděleníRNDr. Lenka Bartošková

Zaměstnanci