logo Filozofická fakulta Kabinet informačních studií a knihovnictví
Ústav české literatury a knihovnictví
1421101610 KKnih ÚČL  MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí kabinetuPhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
zástupce vedoucíhoPhDr. Michal Lorenz, Ph.D.
zástupkyně vedoucíhoMgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci