logo Právnická fakulta Studijní oddělení
Děkanát
14229913 StudO Děk Právnická fakulta MU

Publikační činnost

vedoucí odděleníMgr. Jaroslav Pavliňák

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci