logo Pedagogická fakulta Katedra německého jazyka a literatury
14411030 KGer Pedagogická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryprof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci