logo Masarykova univerzita
14 MU  MU

rektorprof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
prorektor pro internacionalizacidoc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
prorektor pro rozvoj, legislativu a informační technologieprof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
prorektor pro vzdělávání a kvalituMgr. Michal Bulant, Ph.D.
prorektorka pro výzkum a doktorské studiumprof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
prorektor pro personální a akademické záležitostiprof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.
prorektor pro vnější vztahy a celoživotní vzděláváníprof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
prorektorka pro záležitosti studentů a absolventůdoc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
kvestorkaMgr. Marta Valešová, MBA
kancléřMarián Kišš, M.A., Ph.D.
předseda Akademického senátu MUNIMgr. Josef Menšík, Ph.D.