logo Masarykova univerzita
14 MU  MU

rektordoc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
prorektor pro výzkumprof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
prorektor pro internacionalizacidoc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
prorektorka pro záležitosti studentůprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
prorektor pro studium a informační technologieMgr. Michal Bulant, Ph.D.
prorektorka pro rozvojdoc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
prorektorka pro vnější vztahydoc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.
kvestorkaMgr. Marta Valešová, MBA
kancléřkaMgr. Iva Zlatušková
předseda Akademického senátu MUprof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Další aplikace