Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně

141101 FN USA MU

Zaměstnanci

Profesoři


Odborní asistenti


Asistenti


Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci


Neučitelští pracovníci


Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci


* Dlouhodobě mimo výkon práce