logo Lékařská fakulta II. interní klinika
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně
14110116 IKII FN USA Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta klinikyprof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
zástupkyně přednosty klinikydoc. MUDr. Helena Němcová, CSc.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci