logo Lékařská fakulta Klinika pracovního lékařství
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně
14110117 KPL FN USA Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta klinikyprof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

Zaměstnanci

Profesoři

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci