logo Lékařská fakulta Klinika zobrazovacích metod
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně
14110119 KZM FN USA Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta klinikydoc. MUDr. Jiří Vaníček, Ph.D.
zástupce přednosty klinikyMUDr. Igor Suškevič

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci