logo Lékařská fakulta I. chirurgická klinika
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně
14110120 I.ChK FN USA Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta klinikydoc. MUDr. Igor Penka, CSc.
zástupkyně přednosty klinikydoc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci