logo Lékařská fakulta II. chirurgická klinika
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně
14110121 II.ChK FN USA Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta klinikyprof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.
zástupce přednosty kliniky pro školstvíMUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci