logo Lékařská fakulta I. ortopedická klinika
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně
14110123 I.ORTK FN USA Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta klinikydoc. MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci