logo Lékařská fakulta Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně
14110126 KOCHHK FN USA Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta klinikydoc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.
zástupce přednosty klinikydoc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci