logo Lékařská fakulta I.stomatologická klinika
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně
14110129 I. stoma FN USA Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost