Interní hematologická a onkologická klinika

14110212 IHOK FN Bohunice

Zaměstnanci

Odborní asistenti


Asistenti


Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci


Neučitelští pracovníci


Externí spolupracovníci


* Dlouhodobě mimo výkon práce