logo Lékařská fakulta Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku
14110227 KUČOCH FN Bohunice Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta klinikydoc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D.
zástupce přednosty klinikyMUDr. Ondřej Liberda, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci