Výzkumná skupina Vladimíra Rotrekla

1411051340 VSVR BiolÚ

Zaměstnanci

Odborní asistenti


Neučitelští pracovníci


Externí spolupracovníci