logo Lékařská fakulta Ústav lékařské genetiky
Teoretická pracoviště
14110526 ÚLG Teorie Lékařská fakulta MU

Publikační činnost

Zaměstnanci

Profesoři

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci