logo Lékařská fakulta Ústav zdravotnických věd
14110611 UZV Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednostka katedryprof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
zástupkyně přednosty katedryPhDr. Simona Saibertová, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci