logo Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství
14110611 KO Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA
zástupkyně vedoucího katedryPhDr. Natália Beharková, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci