logo Lékařská fakulta Institut biostatistiky a analýz
Jiná pracoviště pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost
14119612 IBA SpolP Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí institutuprof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci