logo Filozofická fakulta Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
1421 FF MU  MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

děkankadoc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
proděkan pro internacionalizaci a informační technologiedoc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
proděkanka pro přijímací řízení a komunikaci s veřejnostíIng. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D.
proděkan pro akademické záležitosti a studium v doktorských studijních programechprof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.
proděkan pro výzkum a projektovou činnostprof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.
proděkanka pro studium učitelských programů a celoživotní vzděláváníMgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.
proděkan pro studijní záležitosti v bakalářském a navazujícím magisterském cykluMgr. Josef Šaur, Ph.D.
tajemníkIng. Ivo Jurtík
předseda akademického senátudoc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
místopředseda akademického senátu - studentská komoraMgr. Ondřej Varaďa

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci