logo Filozofická fakulta  Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
1421 FF MU  MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

děkanprof. PhDr. Milan Pol, CSc.
proděkan pro vědu a doktorské studiumprof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
proděkan pro bakalářské a magisterské studiumdoc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
proděkan pro zahraniční vztahydoc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
proděkan pro výzkum a rozvojprof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
proděkanka pro ediční činnost a vztahy s veřejnostídoc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
proděkan pro přijímací řízení a rozvoj studijních programůPhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
tajemníkIng. Ivo Jurtík
místopředseda akademického senátu - studentská komoraMgr. et Mgr. Stanislav Hasil
předseda akademického senátudoc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníciNahoru | Aktuální datum a čas: 14. 12. 2018 16:38, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému