logo Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky
14211022 ÚGNN Filozofická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ústavudoc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
zástupce vedoucího ústavuMgr. Vlastimil Brom, Ph.D.
zástupkyně vedoucího ústavuprof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci