logo Právnická fakulta Katedra dějin státu a práva
14221013 KDSP Právnická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci