logo Právnická fakulta Katedra občanského práva
14221015 KObčP Právnická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryprof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci


Další aplikace