logo Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství
Právnická fakulta
14221019 KFPNH PrF Masarykova univerzita MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci