logo Fakulta sociálních studií Katedra psychologie
14231012 KPsych Fakulta sociálních studií MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
zástupce vedoucího katedrydoc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci