logo Fakulta sociálních studií Katedra environmentálních studií
Fakulta sociálních studií
14231016 KES FSS Masarykova univerzita MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.
zástupce vedoucího katedrydoc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci