EN

Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny

logo Fakulta sociálních studií Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
Výzkumná pracoviště
14235020 IVDMR VP Fakulta sociálních studií MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí institutuprof. PhDr. Petr Macek, CSc.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci