logo Fakulta sociálních studií Mezinárodní politologický ústav
Výzkumná pracoviště
14235040 MPÚ VP Fakulta sociálních studií MU

Publikační činnost

vedoucí institutuprof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce