Interdisciplinární výzkum internetu a společnosti

14235070 IRTIS VP

Zaměstnanci

Profesoři


Odborní asistenti


Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci


Neučitelští pracovníci


Externí spolupracovníci